Rekisteri – ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

 
Koulutettu hieroja Rikumatti Tuominen 2331323-7 

Näsijärvenkatu 2 b 33210 Tampere 
  

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Rikumatti Tuominen 

www.rikumattituominen.com 
 
  

3. Rekisterin nimi 

Tmi Koulutettu hieroja Rikumatti Tuominen asiakaskäyntien asiakasrekisteri 
 
  

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

 
Henkilötietoja käsitellään hieronta-asiakkaiden käyntien kirjaukseen. Hieronta-asiakkaat kirjataan sähköiseen asiakaskortistoon.  Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.  

5. Rekisterin sisältämät tiedot 

  • Nimi 
  • Puhelinnumero 
  • Syntymävuosi 
  • Ammatti 
  • Liikuntaharrastukset 
  • Sairaudet/vammat 
  • Asiakaskäynteihin liittyvät kirjaukset, annettu hoito, hoitotulokset, tulevat hoidot ja hoitosuunnitelma 
      

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakaskäyntien kirjaaminen. 

Tietoja kerätään asiakkailta itseltään.  
  

7. Tietojen luovutus 

 
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

Tietoja ei luovuteta eu. ulkopuolella. Tietojasi ei luovuteta tai myydä markkinointi tms tarkistuksissa kolmansille osapuolille. 

Ajas: Hieronta-asiakkaiden käynnit tallennetaan asiakashallintaohjelmaan. Tätä tietoa ei jaeta (salassapitovelvollisuus) . 

Ainoastaan potilasvahinkotilanteessa tai vaihtoehtohoidon kyseessä ollessa, potilasvahinkoon rinnastettavassa tilanteessa voidaan joutua luovuttamaan tietoa tehdystä hoidosta ja asiakassuhteesta. Myös jos laki velvoittaa näin toimimaan.  
 
 
 
Telia maksupääte Maksaessasi pankki/luottokortilla (tiedot eivät tallennu minulle paitsi kuitin informaatio) 
Tilitoimisto Econia Oy saa tiliotteet tai maksaessasi suoraan yritykseni pankkitilille, tiliotteella näkyy nimesi ja viesti/viitenumero. Puhelimen muisti: Viestit ja soitetut/vastaanotetut puhelut tallentuvat lokitiedostoon. En nauhoita puheluita. Puhelimeni on suojattu koodilla ja tietosuojattu siihen tarkoitetulla ohjelmalla.    
Tietokone: Tietokoneeni huollossa käytän vakaita ja turvallisia yrityksiä, joilla salassapito ja tietosuoja kunnossa. 
Riita-asiat: Saatan olla velvoitettu käyttämään kaikkien edellä mainittujen palveluiden lisäksi perintätoimistoa, asianajajaa, poliisia sekä muita asian vaatimia viranomais- ja lakipalveluita ja antamaan sinusta vaadittuja tietoja. 
 
Yleinen salassapito: Yleinen salassapito koskee hierojaa jo ennestään ennen GDPR asetustakin, muutamin poikkeuksin, jotka on kerrottu laissa. Näitä ovat mm. henkirikos, ampuma-ase rikos, terrorismi, lapseen kohdistuva väkivalta yms.  

Asiakkaasta ei kerätä laissa säädettyja kiellettyjä tietoja, joita ovat mm. poliittinen, uskonnollinen ja sukupuolinen suuntautuminen. 

 
Asiakkaalla oikeus tarkastaa tietonsa ja rekisterinpitäjän on oikaistava tiedot. 
Asiakkaan tulee tehdä pyyntö todistettavasti ja tunnistettavasti. Tiedot toimitetaan 14 arkipäivän kuluessa. Asiakkaalla on myös lain sallimissa rajoissa oikeus tulla unohdetuksi.   
 
  

8. Rekisterin suojauksen periaate 

 
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjälle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. 
Hierontojen rekisterin ylläpitoon käytettävä Ajas-asiakashallinta toimii vain offline-tilassa. Tiedot eivät tallennus pilvipalveluihin eikä ohjelma vaadi verkkoon liittymistä. Tietojen säilyvyys on varmistettu varmuuskopioiden avulla. 
Tietosuojaseloste. Käyttämäni palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR-asetusta.  
Tietosuojaloukkauksesta on säädetty GDPR:ssä ja yritys toimii sen mukaisesti.  

9. Muutokset rekisteriselosteeseen 

Henkilötietojen käsittely Koulutettu hieroja Rikumatti Tuominen yrityksessä saattaa muuttua ja muutoksista johtuen asiakkaiden on hyvä ajoittain tutustua tietosuoja-asetuksen mukaiseen rekisterioselosteeseen tällä sivustolla. Kerron mielelläni sinulle lisää yritykseni käytännöistä mikäli tämä rekisteriseloste ei sinulle antanut tarvittavaa informaatiota. 

Rekisteri – ja tietoturvaseloste päivitetty 9.1.2021